home sitemap print pagina contact

SchoolFocus is online!

Nieuwsgierig? Kijk op

www.schoolfocus.nl

T: 0487-573192
F: 0487-572959
E: contactformulier

Home

Een bijdrage leveren aan de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het openbaar bestuur ten behoeve van de burgers, dat is de drijfveer achter D&K Onderzoek en Opleiding!

D&K Onderzoek en Opleiding voert beleidsonderzoek uit voor organisaties in de publieke sector. Het bureau heeft de deskundigheid en faciliteiten in huis voor het uitvoeren van zowel grootschalig kwantitatief onderzoek als meer kwalitatieve onderzoeks- en adviestrajecten. Alle voorkomende werkzaamheden kunnen worden verzorgd: van onderzoeksopzet, veldwerk en dataverwerking tot adviesrapportages en implementatie van veranderingsprocessen online. Wanneer training en opleiding van medewerkers nodig is, kan D&K Onderzoek en Opleiding dit op maat verzorgen.

Hondskruid
info over deze plant / diersoort
Hondskruid of piramide-orchis (Anacamptis pyramidalis) is een Europese orchidee van 30-60 cm hoog. De roze bloemen vormen in het begin van de bloei een opmerkelijke piramidale structuur, waaraan de Latijnse soortnaam is ontleend. De bloeitijd is vanaf eind mei tot eind juli.
Hondskruid komt voor van het Middellandse Zeegebied tot in Schotland, Ierland en het Oostzeegebied. In Nederland is de plant zeer zeldzaam en komt voor in Zuid-Limburg, Zeeland, in de duinen bij Wijk aan Zee en Noordwijk aan Zee en in het westen van het land op opgespoten braakliggende industrieterreinen. Wellicht door de warmere zomers en winters kent de soort een steeds groter verspreidingsgebied in Nederland.

Bronnen: Wikipedia, Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
D&K Onderzoek en Opleiding steunt diverse natuur- en milieuorganisaties. Op deze website vraagt D&K aandacht voor bedreigde dieren en planten in Nederland.